plan lekcji

Witamy na stronie SP 2 w Chybiu!

Aktualności

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

dodano: 2016-06-02


Informujemy, że w okresie wakacyjnym Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

czytaj całość »

MISJA SZKOŁY:  „Dla dobra narodu, Dziś bronią niechybną jest książka, A wiedza to naszej bitwy jest pole.Przy obywatelskich trwać obowiązkach, I żyć dla państwa, uczymy się w szkole.” Ludwik Kobiela  „ Hołd Rzeczpospolitej” ( frag. utworu scenicznego, 1935 r.)


REKRUTACJA DO SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017:Zarządzenie nr 5/2016
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2
im. Ludwika Kobieli w Chybiu
z dnia 15 lutego 2016 r.


w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej


Na podstawie art.20zb ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2156 ze zm.) w związku z § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942) zarządza się, co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu na rok szkolny 2016/2017 – zwana dalej Komisją – w składzie:
       1) Anna Farana – Szczyrba,
       2) Katarzyna Chromik,
       3) Monika Kuboszek,
       4) Rita Żerdka.


§ 2
Na przewodniczącego Komisji wyznacza się Annę Faranę – Szczyrbę.

   
§ 3
Zadania Komisji określa art. 20zb ust. 2, art. 20zc ust. 1-5 i ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.


§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.


§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017

Dyrektor Szkoły
Marek Kicka
Nasza szkoła od wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem "Przyjazna Szkoła" z Mysłowic. Dzięki środkom zebranym w ramach akcji "1% dla mojej szkoły" mogliśmy zakupić pomoce naukowe i sprzęt wykorzystywany  do zajęć oraz w bibliotece szkolnej. W 2014 r. nasza szkoła pozyskała środki w wysokości 1429,00 zł. Dziękujemy wszystkim rodzicom, przyjaciołom szkoły, którzy wsparli naszą akcję.

 
Nasza Szkoła jest członkiem Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła" i od 2006 roku bierze udział w akcji "1% dla mojej szkoły".

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2015!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl